Firma STAVMAN,spol.s r.o. působí na trhu od roku 1991. Jsme dlouhodobě stabilní firmou specializující se na obklady a dlažby, kamenické práce a veškeré stavební činnosti jak na území Plzeňského kraje, tak celé ČR.

Realizace zakázek je zajišťována zhruba 15-ti vlastními pracovníky. Zkušenosti, schopnosti a znalost každého z pracovníků získávaných na pravidelných technologických školeních jsou nedílnou součástí rozvoje firmy. Další potřebné kapacity jsou zajišťovány smluvně, prostřednictvím osvědčených subdodavatelů. Společnost je vybavena všemi potřebnými prostředky včetně mechanizace a dopravy. Od roku 2002 sídlí firma ve vlastním areálu na adrese: Průmyslová 31, Plzeň a zároveň vlastní sklady a stavební dvůr v Nezbavěticích okres Plzeň-jih.

Našim cílem je spokojený zákazník, kvalitně odvedená práce v dobré cenové relaci a dodání díla v požadovaném termínu včetně poskytování záruk. V případě Vašeho zájmu o realizaci zakázky, Vám vyhotovíme na základě vlastního zaměření nebo projektové dokumentace cenovou nabídku (formou položkového rozpočtu) a návrh smlouvy o dílo.

Firma prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody vzniklé podnikatelskou činností a to do výše 6,000.000,- Kč.