Průběh rekonstrukce

Provádí se vybouráním stávajícího bytového jádra a následným vyzděním nového s možností zásadní změny dispozičního řešení.

Součástí díla je:

  • rychlé a bezplatné zpracování rozpočtů připravovaných akcí
  • nový vnitřní rozvod vody a odpadu (od instalační šachty)
  • vnitřní rozvod elektroinstalace
  • výměna zařizovacích předmětů (vana, umyvadlo, WC, baterie apod.)
  • obložení stěn keramickými obklady
  • dlažba
  • úklid v průběhu prací
  • zajištění odvozu veškerého nepotřebného materiálu a sutě
  • zajištění revizních zpráv, ...

Rychlá poptávka rekonstrukcí